Calendar

Statutaire Algemene ledenvergadering VVS
Saturday 27 March 2021, 14:00 - 18:00

Op deze dag gaat onze jaarlijkse algemene vergadering door. Als we kunnen en mogen dan doen we de vergadering met een fysieke bijeenkomst, maar hoogstwaarschijnlijk zal de vergadering ook dit jaar online doorgaan.

We gaan deze vergadering ook onze aangepaste statuten laten goedkeuren. Hiervoor is een aanwezigheid van minimum 2/3 van de afgevaardigden van de clubs nodig. We rekenen hiervoor op jullie massale aanwezigheid.

De voorzitters, secretarissen en club afgevaardigden krijgen tijdig een uitnodiging met daarin alle praktische informatie.

Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
OrganisatieVVS
Extra info