De Raad van Bestuur (RvB) van het VVS is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Op dit moment bestaat de RvB uit 7 leden, waarvan van 5 leden het mandaat komende Algemene Vergadering afloopt. In de RvB is ruimte voor in totaal 12 bestuursleden.

Als bestuurslid draag je in samenwerking met de andere bestuursleden in een positieve sfeer bij aan de dagelijkse gang van zaken in het VVS. Er is sprake van een taakverdeling zodat je niet alles hoeft te doen, maar toch doen we ook een hoop samen. Als lid van de RvB denk je mee aan de toekomst en vormgeving van het VVS, nieuw beleid, activiteiten en contacten met andere organisaties. Je zet het belang van het VVS steeds voorop. We kunnen echt alle hulp goed gebruiken. Ben je geïnteresseerd, maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze bestuursleden. Zie daarvoor de e-mailadressen (voorzitter, secretaris, penningmeester en RvB (= alle RvB leden)) op de contactpagina.

Op 27 maart 2021 is de volgende Algemene Vergadering van het VVS. Wij zouden graag nieuwe kandidaat bestuursleden ter stemming willen voordragen aan de leden.

Dus meld je aan! We wachten op je.