Korte vertaling van het laatste communiqué van de UBS over de aanpassingen van de covid-maatregelen (laatste update: 08/05/2021).

Alle andere maatregelen blijven van kracht zoals voorheen.

Dit zijn de specifieke regels en aanbevelingen, afhankelijk van de leeftijd van de beoefenaars:

OUTDOOR sportactiviteiten voor personen van 13 tot en met 18 jaar
 • Alleen OUTDOOR-activiteiten zonder contact zijn toegestaan.
 • Contacten:
  • Het dragen van een masker is verplicht.
  • Zogenaamde nauwe contacten dienen strikt beperkt blijven tot de sportbeoefening.
  • Groepsgrootte is beperkt tot 25 personen:
   • 1 groep / min 100m² (of 10m² / 1 beoefenaar).
   • Maximaal 6 groepen per site.
   • Verplichte systematische begeleiding.
   • De coach draagt ​​te allen tijde een masker en houdt zoveel mogelijk afstand.
 • Snacks en drankjes zijn persoonlijk.
 • Publiek is beperkt tot één persoon uit het huishouden van de deelnemers (dragen van een mondmasker is verplicht).
Sportactiviteiten voor personen vanaf 19 jaar
 • Alleen OUTDOOR en CONTACTLOZE activiteiten zijn toegestaan
 • Contacten:
  • Buiten de activiteit is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • Zogenaamde nauwe contacten dienen strikt beperkt blijven tot de sportbeoefening.
 • Activiteiten in een buitensportinfrastructuur*:
  • Per groep van maximaal 25 personen, zonder contact in een afgebakende ruimte (min. 10m² / deelnemer).
  • Er zijn maximaal 6 groepen per site toegestaan.
  • De verschillende groepen mogen geen contact met elkaar hebben.
  • Elke zone moet fysiek gescheiden zijn.
  • De groep(en) moet(en) worden begeleid door een COVID-verantwoordelijke:
   • Hij of zij handhaaft de vereiste sociale afstanden
   • Hij of zij zorgt voor naleving van de gezondheidsregels
   • Als hij of zij meerdere groepen begeleidt, wordt een afstand van minimaal 5 m aangehouden
  • Er moet een tijdschema worden opgesteld om grote bijeenkomsten te vermijden
  • Toeschouwers worden niet toegelaten.

* Wordt beschouwd als een buiteninfrastructuur, een infrastructuur die een dakbedekking (tijdelijk of permanent) heeft en aan 4 zijden open is, dit om een optimale luchtverversing te bekomen door de wind.
* De rotsen worden niet beschouwd als sportinfrastructuur, maar als natuurgebieden waar buitensporten worden beoefend.

De laatste informatie vindt u steeds op de UBS website: https://www.speleoubs.be/index.php/agenda/speleo-protocoles

De algemene maatregelen die in België gelden vind je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/