De algemene ledenvergadering van het VVS in 2020 zal doorgaan op zaterdag 14 maart in de namiddag. De clubs ontvangen ca. 1 maand voor de AV hun uitnodiging.

We hebben ervoor geopteerd om de vergadering terug te laten doorgaan in onze eigen unit te Vilvoorde. Wel met een iets praktischere opstellen voor de deelnemers aan de vergadering.