De Speleo-Secours kan niet nablijven met zijn musketon (of duit) in het zakje te doen over het zeer actueel (Corona-)onderwerp in het vooruitzicht van de geleidelijke opheffing van de maatregelen.

Het bekende virus waarover zoveel wordt gesproken heeft drie manieren om zich te verspreiden: via onmiddellijk contact met een besmet persoon, via contact met een besmet oppervlak en via inademing van besmette lucht.

  • Contact met besmet persoon: dit is niet eigen aan speleologie.
  • Contact met een besmet oppervlak: redelijk klein risico in speleologische omgeving (als men handschoenen draagt), maar wel in geval van het ondergronds nuttigen van een gedeelde maaltijd. In ons koud milieu zou het virus (volgens de huidige kennis ervan) redelijk snel afzwakken.
  • Contact met de lucht: het gaat hier om de welbekende “druppeltjes”. In grotten is de atmosfeer verzadigd met water: het is dus een zeer dragend milieu. De aanbeveling van de overheid is om in warm en vochtig milieu een sociale distanciëring van 8 meter te houden. In de praktijk moet bijkomend rekening gehouden worden met de tocht, dus is deze afstand wisselvallig en kan geen enkele eenvoudige aanbeveling worden gegeven voor het grotmilieu.

Wanneer de lockdown stilaan zal opgeheven worden, zullen we niet enkel nog rekening moeten houden met de nog lopende beperkingen, maar ook met de beschikbaarheid van de Spéléo-Secours! Binnen de Spéléo-Secours werken we volgens het principe dat we geen kanonnenvoer zijn en we zullen bijgevolg niet tot interventie overgaan indien we denken dat die een ernstig risico voor onze leden inhoudt.

We proberen een actieplan te ontwikkelen dat zoveel mogelijk gunstige voorwaarden bundelt. Dat vraagt echter overleg met de andere instanties (zoals de Civiele Bescherming, die momenteel al overbezet is) en dat voldoende van onze leden immuniteit hebben ontwikkeld. En dan kan lang duren…

Hoe moeilijk het ook voor jullie is, vragen dus met nadruk om, zelfs na een gedeeltelijk opgeheven lockdown, niet te gaan grotten zolang de Spéléo-Secours geen groen licht heeft gegeven.

Voor de Commissie Spéléo-Secours,
Olivier Bauthiere,
Voorzitter