Tijdens de bestuursvergadering van 3 februari 2021 lag de focus vooral op het nieuwe grotduikreglement en de sleutelverdeling. Kwamen ook aan bod: een nieuwe club, financiën 2020 en begroting 2021, onze KMO-unit, algemene ledenvergadering, resultaten Ronde van Vlaanderen.

De laatste praktische afspraken voor de sleutelverdeling van de grotduiksleutels werden op punt gezet. Ook de procedure voor het aanvragen van de sleutels die bij het VVS liggen werd op punt gezet. De communicatie over het nieuwe grotduikreglement werd verder afgewerkt.
Tevens werden er enkele bezwaren tegen de nieuwe sleutelverdeling van de grotduiksleutels bekeken en beoordeeld. Een analyse van de woonplaats van de duikers t.o.v. de locatie van de duiksleutels en de aanrijdroute naar de duiksites leerde ons dat de nieuw opgestelde sleutelverdeling voor bijna elke duiker voordeel oplevert.

Een nieuwe club heeft zich aangemeld. We bespraken de te doorlopen procedure en een afvaardiging van deze club zal worden uitgenodigd op onze volgende bestuursvergadering.

De jaarbalans werd bekeken en besproken. Herman deed een voorstel voor de begroting voor 2021. Deze werd nog ligt bijgesteld en zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering ter goedkeuring.
In het kader van het jaar van de grotten en karst voorzien we extra budget voor sponsering van activiteiten in dit kader.

Enkele werkzaamheden die nog dienen te gebeuren in onze KMO-unit werden kort besproken. En we denken ook al na over de toekomst van ons materieelbeheer.

De resultaten van uit onze Ronde van Vlaanderen sessies werd besproken. Deze worden via de nieuwsbrief aan de leden bezorgd. Wij gaan hier verder mee aan de slag.

De voorbereiding van de algemene ledenvergadering kwam eveneens aan bod.
De nieuwe statuten en RIO werden bekeken door enkele kritische leden. De opmerkingen van hen worden op een aparte werkvergadering verder besproken.
En tot slotte zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuurders. Een oproep hiervoor zal worden gelanceerd.