Vernieling in de Aven de Goussoue, Frankrijk.

Het ondergronds milieu is een gevoelige en fragile omgeving. Zij is onderhevig aan heel veel  invloeden, maar de grootste impact komt van de mens, hij bepaalt mee hoe het ondergrondse milieu evolueert. Het zijn niet alleen de speleologen die de impact op de grot bepalen, er zijn ook invloeden die buiten de grot worden bepaald, zoals afvalwater, sluikstorten, enz.

Welk is de invloed van de speleoloog op het ondergrondse milieu?

Als de speleoloog een grot betreedt zou hij of zij er zich moeten van bewust zijn dat de natuur er jaren heeft overgedaan om deze unieke omgeving te vormen. Een modderspat of handdruk op een mooie witte concretie  heeft blijvende gevolgen. Het kan best leuk zijn een moddergevecht te houden, voor de vechters zijn er geen gevolgen, een wasbeurt en alles is weer kraaknet. Echter de modderspatten op de afzettingen, die blijven.
Naast het vervuilen van de concreties worden ook gevoelige vloeren vervuild, een paar stappen met beslijkte laarzen is al voldoende om blijvende schade aan te richten. Of omgekeerd, door een mooie kleibodem te stappen of te kruipen.
Stalagmieten, stalactieten, spaghetti ’s, sintelbekkens, enz. zijn erg breekbaar. Een lichte aanraking volstaat al om blijvende schade aan te brengen.

Enkele gouden regels, eenvoudige toe te passen:

  • Betreedt de grot met de nodige omzichtigheid
  • Respecteer de aangebrachte markeringen (linten)
  • Waar geen markering is aangebracht volg je best de reeds betreden paden
  • Laat niets achter in de grot
  • Blijf op een veilige afstand van de concreties
  • Loop niet door of over intacte kalk- of kleivloeren
  • Vermijd om met grote groepen af te dalen

Respecteer de omgeving van de grot.

Als speleoloog moeten we ook oog hebben voor de onmiddellijke omgeving van de grot.
Een eerste aandachtspunt is het parkeren van de wagens, hou je aan het verkeersreglement. In sommige gevallen zijn er afspraken gemaakt met omwonenden, hou daar ook rekening mee.
Verstoor de rust niet en laat geen vuil achter.
Deze opsomming van doe dit niet, doe dat niet, is niet negatief bedoeld maar het zal ons helpen om nog lang onze geliefde sport te kunnen beoefenen. Zij zijn een wissel op de toekomst.

Tijdens de cursus brevet-A van het WSV wordt hier de nodige aandacht aan besteed.

Het VVS is vertegenwoordigd in de Commissie Karstbescherming van het UBS.