Sporten is goed voor de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Zeker bij een niet-competitieve sport als speleologie staat het plezier dat we uit onze hobby halen (zowel onder- als bovengronds) centraal. Het overschrijden van de grenzen van een ander staat dit plezier in de weg. Deze overschrijding kan seksueel zijn, maar ook geweld, pesten en discriminatie is gedrag dat niet getolereerd kan worden.
 
Indien je ervaart dat je grenzen overschreden worden, raden we je aan hierover te praten. In de eerste plaats kan dit binnen de club, met iemand die je vertrouwt, die je kan steunen, en die mee naar een oplossing kan zoeken.
 
Elke sportfederatie is verplicht een API (aanspreekpersoon integriteit) aan te stellen. Deze kan gecontacteerd worden voor vragen, opmerkingen of klachten rond grensoverschrijdend gedrag in de brede zin van het woord. Dit kan gaan om een sporter die in de club niemand kan aanspreken, maar ook clubbesturen die met vragen zitten over preventie van grensoverschrijdend gedrag, of mensen die iets hebben zien gebeuren waar ze vragen bij hebben en lokaal met niemand kunnen overleggen. Het staat de clubs vrij om zelf een “Club API” aan te stellen, die kan terugvallen op de steun van de Federatie API.
 
De taken van de API omvatten:
- aanspreekpunt en eerste opvang.
- hulp bij coördinatie van de interne procedure en eventuele doorverwijzing.
- preventieactiviteiten en ondersteuning.
 
Een API is dus geen (professionele) hulpverlener, maar iemand die kan helpen met het inschatten van de situatie en het uitwerken van welke stappen best genomen worden. In het VVS neemt Erik De Groef deze taak (tijdelijk) op zich. Hij heeft geen absoluut beroepsgeheim, maar wel een discretieplicht. In sommige situaties kan hij ook een meldingsplicht hebben. Dit wordt echter zo veel mogelijk op voorhand besproken met het slachtoffer. Hij is ook geen detective of politie die de feiten moet onderzoeken. Hij zal ook een (geanonimiseerd) verslag opstellen van de vragen en incidenten en de wijze waarop deze zijn opgevolgd. Zo kunnen eventuele preventieve maatregelen of tuchtprocedures gerichter opgesteld worden en kunnen werkpunten geïdentificeerd worden.
 
De Federatie API kan op haar beurt terugvallen op steun van ICES (Centrum Ethiek in de Sport).
 
Erik is bereikbaar via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.