Welkom Mede-speleoloog.

Reeds 20 jaar Richt de Werkgroep Speleologische Vorming cursussen van hoog niveau in voor alle leden van het VVS.

Elk jaar vormen we met onze opleidingen 20 tot 30 speleo’s van verschillende clubs. Brevet A en B die reeds jaren onze vaste waarde zijn, worden steeds door het Werkgroep Speleologische Vorming kritisch onder de loepe genomen. Wij willen dan ook zeker zijn dat de technieken die je bij ons aangeleerd krijgt steeds de meest veilige en performante zijn. Om dit te verzekeren zorgt de Werkgroep Speleologische Vorming voor interne opleidingen aan al haar leden en wordt elke lesgever gestimuleerd om een kadervorming te volgen.

Uiteraard dat wij ook verder dan de grenzen van ons VVS kijken en bijscholen tijdens cursussen in binnen- en buitenland. Omdat speleologie een activiteit is met vele aspecten werken we veel samen met experts en dit voor onder andere Biospeleologie, Geologie, Karstbescherming, eerste hulp bij ongevallen,GPS gebruik, etc.

Op buitelandse opleidingen zijn onze medewerkers dan ook graag gezien vermits zij een ruime technische bagage meedragen en een grote gedrevenheid tonen. Dit blijkt ook uit de vele onder ons die gebrevetteerd zijn als Initiateur of Moniteur Federal van de Federation francaise de speleologie.

Maar de Werkgroep Speleologische Vorming is meer dan een school voor speleo technieken. Het is een groep vrienden die een link zijn tussen verschillende clubs en je het begin van een adembenemende speleo carrière geven of net die extra technieken aanleren om je geplande droomexpeditie te kunnen waarmaken.

Vele initiatieven ontstaan tijdens onze cursussen en nieuwe vriendschapsbanden worden gesmeed. We zien er dan ook naar uit om onze kennis met ieder van jullie te delen op een van onze cursussen.

Namens de werkgroep WSV

In 2019 – 2020 organiseert de Werkgroep Speleologische Vorming (VVS) en de Commissie Opleidingen (SN) een nieuwe cursus brevet A.

De inschrijvingen werden reeds afgesloten wegens het (meer dan) volzet zijn van de cursus.