Info opleiding Brevet A.

Het Brevet A is een elementair speleo-technisch brevet.

Na het volgen van deze cursus is elke deelnemer in staat zich veilig en autonoom in het ondergronds milieu te verplaatsen. 

Inhoud van de cursus A

 • Het ondergronds milieu
 • Kennis van het ondergronds milieu: geologie Leven in de grot
 • Gevaren die de mens bedreigen in het ondergronds milieu
 • Grotbescherming: Wat kunnen we er zelf aan doen?
 • Materiaal : De persoonlijke uitrusting
 • Collectief materiaal, behandeling en onderhoud
 • Voortbewegings- en exploratietechnieken
 • Fysische vaardigheden
 • Gebruik van hulpmateriaal: knopen
 • Afdaaltechnieken Klimtechnieken
 • Bijkomende afdaal- en klimtechnieken : looplijn, hors cru, .. Beveiligingstechnieken

Voorwaarden voor deelname aan Cursus A

 • Minimumleeftijd: 16 jaar bij aanvang van het examenweekend.
 • Geldige speleoverzekering bij het VVS (of UBS, Speleo-Nederland, ATB…) kunnen voorleggen.
 • Beschikken over een speleouitrusting
 • De cursus staat ook open voor prille beginners.

Duurtijd

 • 3 weekends en 1 examenweekend
 • Het is mogelijk om alleen aan het examen week-end deel te nemen.

Opleiding Brevet B

Het Brevet B is aanvullend aan Brevet A en brengt meer gespecialiseerde kennis en technieken zoals:

 • Algemene geologie
 • het lezen van oppervlaktekaarten en grottopografiën, gebruik van GPS
 • Touwtechniek en knopen voor gevorderden
 • Speciale technieken : exploreren van natte gallerijen, de "tyrollienne", "hors crue" touwtechniek, de krachtenverdeler
 • Organisiatie van een speleotocht in België
 • Het collectief materiaal voor een speleotocht
 • E.H.B.O.

Speleologen met een Brevet B kennis voelen zich thuis in een klassiek Belgische grot en zullen zelden voor verrassingen staan.

Zij kunnen ook voldoende inschatten welke kennis en technieken de andere leden nodig hebben om aan de Belgische grottocht te kunnen deelnemen.

Met dit Brevet B kunnen jullie actieve leden van de WSV worden, en aan de opleiding van de nieuwe speleologen deelnemen.

Brevet B zorgt voor voldoende speleo-technische bagage om een cursus  te gaan volgen bij de Fédération Française dl la Spéléologie voor verdere vervolmaking. Vele VVS-ers met Brevet B gingen hierin voor en zijn nu allemaal WSV docenten.

Voorwaarden voor deelname aan Cursus B

 • Minimumleeftijd: 18 jaar bij aanvang van de cursus.
 • Geldige speleoverzekering bij het VVS (of UBS, Speleo-Nederland, ATB…) kunnen voorleggen.
 • Houder van het brevet A
 • Bij voorkeur 1 jaar in het bezit van Brevet A of Advies B krijgen bij cursus A
 • Een palmares van grotten kunnen voorleggen.
 • Minimum aantal deelnemers:  8, maximum is 18.

Duurtijd :

 • 3 weekends en 1 examenweekend
 • Het is mogelijk om alleen aan het examen week-end deel te nemen.