Op 31 oktober 2018 trad het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”).

Als je club een VZW is, dan dien je de UBO registratie voor jouw club jaarlijks in orde te maken. Een korte handleiding hoe je dit dient te doen vind je onder downloads.

Je eerste registratie dient ten laatste op 30 september 2019 in orde te zijn.

Meer informatie vind je o.a. op de website van de Federale overheid financiën: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register