Het VVS bestuur zit niet stil. Lees hier wat we zoals bespraken op de vorige bestuursvergadering.

We maakten kennis met de nieuwe voorzitter van de werkgroep grotduiken, Alain Dobbelaere. Alain wenst met de werkgroep grotduiken een doorstart te maken, dit samen met het VVS. Communicatie is hierin het sleutelwoord.

We werken verder aan de toekomst van het VVS. Een overzicht van alle taken werd gemaakt en ook de aanzet voor de eerste draaiboeken is klaar. Op 7 december 2021 is de volgende vergadering met de werkgroep gepland.

De aanpak om de ingang van de Trou d'Haquin te stabiliseren werd besproken. Het is niet zeker of we de oude ingang stabiel gaan krijgen. Er wordt mogelijk geopteerd om een poort met tralies te plaatsen (betere waterdoorstroming), waarvoor we al een leverancier gevonden hebben. Er is nog heel wat werk aan de winkel. Enkele kandidaat medewerkers hebben zich reeds gemeld.

Voor onze KMO unit zijn we nog op zoek naar een goede oplossing voor een internettoegang. We hebben een nieuwe syndicus op het KMO-park. En Luc Leman (kandidaat bestuurder) gaat onze unit verder opvolgen voor het VVS.

Voor de Speleologische Dagen hebben al enkele medeorganisatoren zich gemeld. Er zal nog een 2de oproep gedaan worden met antwoorden op vragen die binnengekomen waren over wat er van de organisatoren verwacht wordt.

De lidgelden voor 2022 werden vastgeklikt (geïndexeerd en verminderd met de corona-korting). De laatste praktische afspraken werden gemaakt zodat de clubs de lidgelden kunnen innen en hun leden kunnen registreren bij het VVS.

Onze API werking zal nog worden verbeterd. Er zal de volgende maanden gewerkt worden aan een gedragscode en reglement. Er leeft ook het idee om niet enkel een API te hebben, maar ook een ombudsvrouw/-man.

De volgende bestuursvergadering is gepland op 17 januari 2022.