De UBS heeft de toegangsmodaliteiten van de ondergrondse waterrijke sites aangepast en verfijnd.

Op vraag van de UBS nemen we de richtlijnen over, dit document is een letterlijke vertaling uit het UBS duik reglement.

Het VVS en de UBS vragen om de richtlijnen strikt na te leven, dit is in belang van eenieder.

Gewijzigd: dinsdag 06 december 2022 15:20Grootte: 239.61 KBVersie: 22.03.05

De meeste sites bevinden zich op privéterrein. Wij zijn er als gast. Goede afspraken maken goede vrienden.

Om alle misverstanden voor het betreden van de sites te vermijden vind je in dit document een uittreksel van het algemene duik reglement.

Dit document maakt deel uit van het algemene Intern reglement van het VVS.

Er een nieuw intern reglement opgesteld, dit nieuwe reglement is grotendeels gebaseerd op het UBS reglement, aangevuld met specificaties voor de VVS duikers.

Er is een hoofdstuk dat handelt over het te gebruiken materiaal, ook hier wordt gevraagd om de specificaties na te leven.

Mochten de punten van dit document niet worden nageleefd, zal de Commission Plongée/WGD de betrokken persoon (personen) aanhoren. Als ze na waarschuwing hun gedrag niet veranderen, zal de Raad van Bestuur de gepaste maatregelen treffen.

Door de UBS geaccrediteerde personen hebben het recht om je bewijs van lidmaatschap (lidmaatschapskaart) te vragen en om de oorsprong van je sleutel te verifiëren. Deze mensen hebben een speciale kaart uitgegeven door de UBS.